OCHRONA DANYCH

Szanowni Państwo,

na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne są poniższe informacje i zasady przetwarzania Państwa danych osobowych:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Specjalistyczny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Paweł Romanek (zwany dalej: Gabinet) z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. B. Głowackiego 4 lok. 10, 30-085 Kraków, dane kontaktowe: adres jak powyżej, adres e-mail: polpro@interia.pl.
 2. Podstawą pozyskiwania i przetwarzania Państwa danych osobowych przez Gabinet są następujące akty prawne:
  - Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Prawa Pacjenta
  - Ustawa o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty
 3. Gabinet pozyskuje i przetwarza Państwa dane w celu oraz zakresie niezbędnym do udzielenia świadczeń, porad i usług medycznych.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 Państwa dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:
  - Zakład Ubezpieczeń Społecznych
  - Narodowy Fundusz Zdrowia
  - Laboratorium „Diagnostyka” Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie pod adresem ul. Życzkowskiego 16, 31-864 Kraków (podstawa prawna „Porozumienie o powierzeniu przetwarzania danych osobowych”)
  - Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna
 5. Państwa dane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania.
 6. W związku z przetwarzaniem przez Gabinet Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do dostępu do treści danych, do ich sprostowania oraz prawo do przenoszenia danych.
 7. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Gabinet Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym (Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) i warunkiem udzielenia przez Gabinet świadczeń oraz porad medycznych. Konsekwencją odmowy podania przez Państwa tych danych będzie niemożność realizacji celu określonego w pkt. 3
 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
 10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

W związku z powyższym bardzo uprzejmie proszę o wydrukowanie oraz wypełnienie i podpisanie zamieszczonego poniżej formularza oraz zabranie go ze sobą na pierwszą wizytę po 24 maja 2018 roku. Dziękuję bardzo.

Oświadczenie i upoważnienie

Aktualności

Strona 1 z 2  > >>

Ważne informacje !!!
Uprzejmie informuję, że od 1-go kwietnia br. obowiązuje nowy cennik.
31.03.2024
E-recepty i teleporady oraz informacje związane z sytuacją epidemiczną
W trosce o bezpieczeństwo wszystkich pacjentek, ich rodzin oraz bliskich bardzo proszę o
25.02.2020
Płatności
Informuję, że w gabinecie za usługi można płacić gotówką oraz przy użyciu kart płatniczych. Numer konta bankowego do płatności za e-recepty i teleporady: 89 1240 1431 1111 0010 0236 1207.
10.01.2019
Ochrona danych osobowych
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych bardzo proszę o
25.05.2018